fbpx

Informacja o cookies

I. Definicje.

1. Administratorem jest Nowak Investment Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 140 lok. 81 NIP: 5252697204, Regon:366491402, KRS: 0000661645.
2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodne z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Stosowanie plików cookies.

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies.
2. Informacje gromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych i reklamowych.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
A) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
B) Cookies stałe: to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez zdefiniowany czas, do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies.

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienie dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwanie dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( przeglądarki internetowej)
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.